em mới nhận em J7 bị khoá bảo mật, em wipe data thì bay dc khoá màn hình nhưng khi active máy thì lại báo sác minh tài khoản google như hình.các bác cho em hỏi làm cách nào cho nó bay được tài khoan google
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]