khi tháo mình luồn kẹp không đúng cách nên bị gãy mất 1 angten đồng trên main.
máy bây giờ sóng điện thoại vẫn có nhưng cứ vài phút lại mất hẳn sóng 1 lần.
không biết có gãy đúng angten sóng không.(vị trí khoanh mằu đỏ)
chiếc angten gãy bị lột chân trên main.
Mình mới vào nghề rất mong ae chỉ giúp
đây là hình ảnh :
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]