có con 3gs lock dự là jailbreak để bỏ sim vào xài như khi mở redsnow lên thi nó báo như hình......có bác nào bị như em không

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]