mấy ae giúp e với. sáng chạy phần mềm con s5830i trưa khách cầm con galaxy y vào chạy phần mềm nhờ thằng e chạy hộ thế là chạy rom s5830i giờ trắng màn hình ae nào gặp rùi xin chỉ giúp e với thanks all......................


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]