e có con samsung e120s lỗi wifi mên zin e đã chạy lại phần mềm vẫn k đuọc
bác nào làm qua rôi cho e cái phương án giải quết ak
,sơ đồ e lại k có ak thask ae


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]