E có con q24i cứ gọi đến đổ vài hồi chuông là tắt luôn.e đã khôi phục cài đặt, vệ sinh sạch sẽ mà k đc.bác nào giúp e với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]