như tiêu đề ace nào có file con lenovo này cho em xin với ạ lang thang trên goole mà không có ạ em cảm ơn đang rất cần


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]