e có nhân con c1 .mất đèn mh .đo trở kháng ,thấy đứt chân số 3 ,từ phải qua .bác nào biết chỉ e với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]