ae ai có sơ đồ đèn màn hình xin giúp e với. mới nhận con galaxy tab 4 rồi nước bị mất đèn màn hình.ko biết phải bắt đầu từ đâu.xin cảm ơn


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]