Chào cả nhà mình kg có hộp chạy phần mềm, mình muốn fash room ae cho mình biết phàn mềm nào Fash room Lumia 630,ae cho mình cái like phần mềm đó,mình mới vào nghề nên phần mềm đang còn kém mong ae vào giúp Thank ae nhiều


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]