như tiêu đề bác nào có sơ đồ cho e xin với máy bị mất loa trong và cảm biến tiệm cận.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]