Nhận máy cửa hàng nạp tiếng việt mất boot
lên gg mò mẫm 2 ngày k ra kết quả, toàn các cụ ỉm hàng

mà có shared thì cũng bắt buộc phải nhận driver hs 9008

mình nhận máy k có tín hiệu khi ghim cáp
thương lượng ok, tháo máy,mò mẫm chít tetspoint cũng ok

chia sẻ niềm vui sau 1 đêm mất ăn mất ngủ cùng ace

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]