xinh chào anh em ktp em nhận 1 cây máy samsung i8552b tiếng việt. nhung ma trên mạng có mỗi file i8552 thôi, ae cho em hỏii có sai chung không ak. thanhk ae nhieu


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]