cần tool va file fbt F10 . máy khởi động treo logo
anh em nào có file và tool giúp một tay


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]