mới nhận con này. bị thay đổi mã bảo vệ cài đặt gốc và khóa mã bảo vệ tin nhắn nên ko nhắn tin được. bác nào làm qua con này chỉ em cách phá mã bảo vệ em nó phát ạ. trong tay có mỗi spider man thôi. ko biết con này có tool nào chơi được ko nữa. đã thử mã bảo vệ 1122,1111,1234,12345,0000,00000 mà vô vọng.
thanks


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]