CẬP NHẬT TOOL VIET HÓA VER 2
+ Với nhiều bước cải tiến mới giúp anh em chưa việt hóa bao giờ sẽ biết việt hóa ngay trong tool , đi kèm những hướng dẫn cần thiết thông báo và cảnh báo trợ giúp anh em trong quá trình Việt hóa.
+ Chức năng Mới Cập nhật TOOL tự động qua Online có bản cập nhật tool sẽ thông báo chỉ cần nhấn cập nhật .Các tính năng được nâng cấp:
- Việt hóa :
+ Hỗ trợ từ Froyo -> Marshmallow ( 2.2 -> 6.0 )
+ Hỗ trợ Việt hóa trên máy sống, ROM, gói...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]