Ai giúp đc mình thêm tiếng việt vào máy cục ghạch này với ạ.
File: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Ai Làm đc alo 0968.832.999 mình xin hậu tạ ạ.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]