-nhận con máy oppo 1107 cài tiếng việt và cài CHplay.
-tìm google thì toàn gặp ae co file nhưng để kinh doanh.
-sáng nay ngồi việt hóa được từng này,thấy cũng ổn nên chia sẻ ace ko có thì lấy về dùng tạm :7_14_4:
-ae tải về xả nén ,dùng RootExplorer chép file framework-res.apk vào system/framework,khởi đông lại là có tiếng việt rùi đó.
-cài tiếp cái google installer mở lên cài gói CHPLAY là có lúa.tiện thể ae xóa bỏ các app tàu khựa nữa là đẹp rùi.
-link:[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
-pass:kythuatphone.vn
[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]