Như các bạn đã biết hiện các model Samsung Galaxy S6 S6 Edge S6 Plus & Note5 T-Mobile hàng xách tay hầu hết điều bị khóa mạng,Sau khi mở khóa mạng (Unlock Sim) hầu hết các model nhà mạng T-Mobile Thường có chế độ Auto tự bật 3G/4G không có chế độ bật ON/OFF tùy ý như những máy Samsung Galaxy Quốc Tế khác vì thế giải pháp này sẽ khắc phục được 3G/4G cho các dòng máy T-Mobile

Link Download...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]