FSHARE.VN- CHÀO MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAMChào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam, Fshare.vn tặng đến 50% ngày sử dụng khi nâng cấp VIP từ 17/10 đến 31/10.

Chi tiết chương trình như sau:

Tặng thêm 50% ngày VIP, áp dụng cho:

VIP 30 ngày: Tặng thêm 15 ngày = 45 ngày VIP

VIP 90 ngày: Tặng thêm 45 ngày = 135 ngày VIP

VIP 180 ngày: Tặng thêm 90 ngày = 270 ngày VIP

VIP 365 ngày: Tặng thêm 182 ngày = 547 ngày VIP

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Mừng ngày phụ nữ Việt Nam, tặng đến 50% ngày sử dụng khi [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Nâng cấp VIP Fshare, Quý khách sẽ nhận được nhiều đặc quyền:

- Dễ dàng upload/ download nội dung yêu thích

- Chia sẻ dữ liệu tốc độ tối đa mọi lúc mọi nơi

- 300GB lưu trữ trực tuyến


Lưu ý:

- Chương trình áp dụng cho các gói VIP: 30 ngày, 90 ngày, 180 ngày và 365 ngày.

- Chỉ áp dụng cho các hình thức thanh toán trực tuyến bao gồm:

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Và bằng các loại thẻ:

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

----------------------

Thông tin liên hệ:

Email: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Tổng đài: (08 hoặc 04) 7300 8888

Website: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Fanpage Fshare.vn: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]