Tiếng Việt Galaxy Note E160K-S
Thank Team Koxda
Bản rom trước lỗi cột sóng & sms còn hạn chế
Thì bản Rom này gần như hoàn hào full.
Ưu điểm:...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]