như tiêu đề ai có file gốc chuẩn con này cho e xin với (file có tiếng việt càng tốt ) . em up file gốc này tất cả mọi thứ ok nhưng không có khóa màn hình ,và khi bấm nút nguồn thì máy tự tắt luôn không có chú tắt nguồn gì cả . thank all ! KIES_HOME_E120KKKJMA1_704944_REV02_user_low_ship


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]