Thấy nhiều anh em vẫn cần lên mình up
- Thanks bác Huỳnh Quân
- Dành cho ai không thích gõ gõ
link :
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Diễn đàn là nơi giao lưu chia sẻ học hỏi kinh nghiệm.chúc anh em một ngày kiếm được nhiều lúa[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]