Như tiêu đề máy trắng màn hình thay mới không có mò mò[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


cũng ra, điều kiện trắng đều không bể nhé, cứ đo con tụ nào chạm mass thay


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]