em nhận khách cây máy 6plus đang xài bình thường nhưng có đăng nhập icloud do xài tài khoản chung nên h có người đổi mật khẩu, h đăng nhập bằng mk cũ k đc. k thể biết đc là ai làm. cái này h làm sao để thoát hoàn toàn icloud trong máy này v các bác để khi resto nó k đòi mk. thank all


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]