S4 i9505 vào 3g mất sóng. cần unlock repair 3g. anh em nào khu vực lục ngạn-lục nam... làm dc báo giá cho em với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]