iphone 4s mất rung tình trạng đã thay 4-5 cục rung đã thay C750 C751 rùi vẫn không hết đo tổng trở còn mà không rung............mog ae chỉ dẫn chưa làm U60


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]