Như tiêu đề con s7392 cắm sạc bình thường thì không báo gì, đo chân sạc vẫn có điện vào nhưng chấn pin thì không có điện. Cắm sạc dự phòng chân 2A thì lại báo sạc bình thường. Con này chưa có sơ đồ nên không biết nó đi như thế nào. Bác nào gặp qua rồi xin chỉ giúp ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]