Ai có cách câu tắt mạch ổ tai nghe nokia 5300 cho em xin với ạ. Main em bị bay chân hết rồi.
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Câu tắt mạch là.... thoy ví dụ nhá
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]