Em nhận máy của khách tinh trạngtreo itunes. Máy main đẹp chưa có dấu hiệu sửa chữa. Rt lỗi 47. Bác nào đã gặp qua chỉ giúp em với ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]