cần giúp em nhận cây 535 rm 1141 bị lỗi mất nguồn ,bỏ pin vào mở nguồn báo quả pin và dấu chấm hỏi ,cho em hỏi mấy anh .anh nào làm qua chỉ em làm với ,em xạc pin bằng cáp nguồn vẫn vậy ,và reset tay không được


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]