như tiêu đang gặp em note1 loa trong + mic ok hết , mất loa ngoài đo mất trở kháng , thay nguyên cụm dây cáp vẫn vậy , bị trên main , ae có sơ đồ , hay có giải pháp giúp em vé thank ae


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]