như tiêu đề e nhận cây ipon 4 vào cam trước tối thui em đã thay cam ngưng không được .các bác giúp em với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]