chế độ loa trong thì nói không nghe còn bật loa ngoài thi nói nghe trong veo
cần ae giúp ạ tks ae


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]