Đây là máy Htc One X. em nạp rom tiếng việt mà giờ bị treo logo rồi ạ. up mấy rôm RUU rồi mà không rom nào được ạ. Mod có đi ngang qua giúp em. khách dí
C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>fastboot getvar all
(bootloader) version: 0.5a
(bootloader) version-bootloader: 0.95.0000
(bootloader) version-baseband: 1.1204.105.14
(bootloader) version-cpld: None
(bootloader) version-microp: None
(bootloader) version-main: 1.29.709.12
(bootloader) serialno: HT242W122946
(bootloader) imei:...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]