Do diễn đàn mới thành lập,BQT quyết định tạo topic nhằm tăng thêm data cho 4r, giúp đỡ 1 số ae gần xa nạp online TV Android free hoàn toàn,điều kiện như sau:
-Đã hiểu cơ bản về android
-Máy đã root và cài exflore
-số bài viết từ 50 bài trở lên
-1 lon ken [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Anh em đã reg trong 4r chỉ cần lấy 3 folder nằm trong system:app,framework,csc,rồi up lên đâu cũng được miễn load nhanh là ok[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Sau khi edit TV xong sẽ post lên ngay khu vực này,ae lấy về chép vào là ok
chỉ edit giúp,ngoài ra ko được hỏi làm...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]