Windows Phone Image Designer được phát triển bởi Microsoft, phần mềm này cung cấp khả năng Flash firmware tất cả các dòng Lumia trên thị trường hiện nay. Ưu điểm của Windows Phone Image Designer là khá gọn nhẹ và dễ sử dụng hơn so với Nokia Care Suite.
Tải về Windows Phone Image Designer [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Hướng dẫn:
- giải nén file LumiaFlashTools.zip
- vào folder Windows Phone Image Designer/WPID và khởi chạy tập tin “Start.bat”
- Khi cửa sổ Windows Phone Image Designer xuất hiện, Chọn “Flash a Windows Phone image onto your phone” và nhấn Next.
- Chờ vài giây để phần mềm nhận diện thiết bị (có dạng x.MSMx.x.x.x) ở dòng Flashable Devices. Trường hợp chưa thấy hiển thị mã nhận diện, nhấn vào biểu tượng “Refresh” ngay bên cạnh. Khi đã nhận diện xong, bạn hãy nhấn vào tùy chọn “Change” ở trên.
- các bước còn lại ko phải nói cũng biết.
- làm điếu thuốc đợi đến Khi thông báo Congratulations!… xuất hiện, chúc mừng bạn đã có tờ Polimer đút túi.[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]