Có ai có file Viettel V8511 không cho mình xin với ạ, gặp 1 em bị virus cứ báo file đã dừng, reset cũng không được ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]