Em đang có con E5 dính nước mưa mất nguồn , đo mất áp nút nguồn e đã câu như hình máy lên ok , cứ dùng thì ok hết mà em khi khóa màn hình tối đen là sập nguồn phải tháo pin ra bật mới lên đc . ae đã làm qua bênh này giúp em với

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]