Samsung E5 dính nước mưa , em đã cau như hinh máy đã lên . dùng ok hết nhưng khi máy về chế độ nghỉ là mất nguồn , bật không lên phải tháo pin ra bất mới lên . ae đã làm qua bệnh này vào giúp em vơi

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]