Tình hình là em nhận máy của khách iphone 4 mất cảm biến ánh sáng
Em đả thay giấy cảm biến rồi mà vẩn k được
Có anh nào biết hướng dẩn cho em với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]