vừa làm song 1 cây 306 mất đèn màn hình ..e kiểm tra 2 chân đến thấy bị sét
câu như hình ok .305 em thấy mặt đen giống với 306 không biết có giống không nữa em lấy hình ra số thi
thấy giống
đây là hình mạch đến 306 [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

đây là 305[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
làm song mung qua khong kip chup hinh muon tap hinh 305 sua lai em thấy giống nên muốn hình 305 sửa lại mạch 306 mạch đen


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]