bác nào có rom con này em xin với up mấy rom man hình vân đen thui


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]