máy e bi mất cảm biến nhưng e đã thay cái mới nhưng không sử dụng được e nghi la bi tren men hay bi sao ak. cho e xin trợ giúp


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]