tình hình 625 lên nguồn 1 lúc rùi tắt thử chạy bằng atf,upde nhưng mỗi lần chạy tự khởi động lại,hình như phải nạp bigboot nhưng atf chua acty nên không làm được,ai đã làm cách khác chỉ minh với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]