Em có con 610 cảm ứng dùng ổn cả.
mỗi cái cảm ứng trở về là ko ấn đc thôi.
bro nào giúp em với :-ss


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]