[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Gặp pand N900k lúc lên màn hình lúc không
Có khi lên ok sài được vài ngày :hothot:

Tháo ra câu như hình dưới ok

Hình ảnh tham khảo N900k không lên màn hình ace tham khảo bên dưới
[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]

Chúc ace gặp được kèo thơm trong thời gian tới
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]