Nhận con SS E1801T mất sóng làm mọi cách thay mấy con PA vẫn not ok. Cuối cùng thay con như trong hình ok nên chia sẽ AE.
Ai biết rồi bỏ qua cho em
[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]
[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]