ae nào có file root ss s4 e300l 5.0.1 cho mình xin với nhé.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]