ae nào có sơ đồ cho e với à
máy bị chập nguồn chập con 6trân ở gần ic nguòn
e tháo ra hét chập nhưng k lên nguồn bác nào làm qua rồi thì cho e
sin đường câu ạ k thì cho e sin cái sơ đồ ak...e k có đồ thay ak


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]